Venturecare helpt ondernemingen in binnen- en buitenland bij het radicaal verbeteren van hun marktprestaties.

Venturecare helpt ondernemingen in binnen- en buitenland bij het radicaal verbeteren van hun marktprestaties. Daarbij richten we ons op de ontwikkeling en doorvoering van strategieën op het kruispunt van markt, klant en organisatie.

Op een pragmatische en betrokken wijze pakken we problemen werkelijk aan en stoppen niet voordat de juiste richting gevonden is. We adviseren ondernemend en ondernemen adviserend!

We kennen de belevingswereld van ondernemers. Voor onze klanten koppelen we eigen kennis en ervaring aan specialistische kennis van andere ondernemers, platforms of kenniscentra. Lokaal of internationaal.

Onze ondersteuning richt zich daarbij op de bestaansvoorwaarden voor uw onderneming, waarbij wij de focus leggen op strategische marketingvraagstukken.

Venturecare helpt bij het maken van toekomstbestendige keuzes. Keuzes die het verschil maken, realistisch zijn en draagvlak hebben.

Een nieuwe koers uitstippelen is een avontuurlijk traject. Het vergt vertrouwen in de inhoud: maakt u de juiste keuzes ? En vertrouwen in de betrokkenen: staat iedereen erachter en doen ze straks ook mee ?

Keuzes maken voor de lange termijn heeft impact op de korte termijn.